mysql cmd连接提示mysql: unknown variable 'log-bin=mysql-bin' 解决方法

在这里插入图片描述

my.ini  中找到log-bin=mysql-bin


删除他然后重启MYSQL服务就行了发表评论 已发布 0

还可以输入 800 个字
看不清?点击更换
 
 
评论 打印